Castellum Telegrafen, Helsingborg

image003

Servicekuben Väst har på uppdrag av Castellum AB, på totalentreprenad, utfört en total fasadrenovering (inkl. isolering på utfackningsväggar) av Telegrafen, som är en kontors- och butiksfastighet i Helsingborgs centrum.  

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i september 2021.