Törnskatan 4, Limhamn

Servicekuben-1491

Servicekuben har, på uppdrag av KB Gyllentorpen, på totalentreprenad genomfört ombyggnation och stambyte i flerfamiljshus på Limhamn.   

Fastigheten består av två byggnader med 49 befintliga lägenheter, en lokal samt två skyddsrum som är uppförda 1949, med tillhörande miljöhus från 1999. 

Projektet omfattade bland annat omfogning av tegelfasad, fönsterbyte, renovering av entréer och trapphus, byte av lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar, stambyte och renovering av badrum och kök. Ventilationssystemet och el renoverades, värmeväxlare byttes ut och värmesystem injusterades. Gårdsmiljön inkl. cykelskjul renoverades. Tvättstugorna i källaren flyttades och nytt tag och bokningssystem installerades. 

Vi utförde även nybyggnation av nio vindslägenheter och sex bottenlägenheter.  

Projektet började i augusti 2019 var färdigt augusti 2020. 

För mer information kontakta Johan Hylén 040-680 88 83.