Vårdcentral Kronprinsen, Malmö

316155171 827301535185390 7113159131127091249 N

Servicekuben genomförde, på uppdrag av Heimstaden, en hyresgästanpassning för Region Skåne, på Kronprinsen i Malmö. Projektet gjordes på totalentreprenad.

Befintlig planlösning revs ut till 100%, för att ge plats för en BVC och en vårdcentral. Lokalerna skulle innehålla undersöknings- och mottagningsrum, kontor och serverrum. Det ställdes höga krav på ljudklassning av innerväggar.

Projektet startade i november 2022 och stod färdigt för slutbesiktning i februari 2023.

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.