Vårdcentral Kronprinsen, Malmö

316155171_827301535185390_7113159131127091249_n

Servicekuben genomför ett totalentreprenadprojekt, på uppdrag av Heimstaden, där vi genomför en hyresgästanpassning för Region Skåne, på Kronprinsen i Malmö.

Befintlig planlösning rivs ut till 100%, för att ge plats för en BVC och en vårdcentral. Lokalerna kommer att innehålla undersöknings- och mottagningsrum, kontor och serverrum. Det ställs höga krav på ljudklassning av innerväggar.

Projektet startade i början av november 2022 och beräknas vara färdigt för slutbesiktning i februari 2023.

För mer information kontakta Martin Perlborn, 040-680 88 82.