Värpinge Gård 6, Lund

Referens1-0207

Servicekuben AB har på uppdrag av Darlin Fastigheter i Malmö AB, på totalentreprenad, utfört nybyggnation av ett flerbostadshus på Värpinge Gård i Lund.

Projektet innebar nybyggnation av ett flerbostadshus med 50 lägenheter. Även förråd, soprum och gemensam gård mellan huslängorna byggdes.

Längornas uppvärmningssystem är fjärrvärme; golvvärme på plan 1 och vattenburet radiatorsystem på plan 2-3. Ventilationssystem är mekanisk till- och frånluft via lägenhetsaggregat. Boendesprinkler installerades också, för hög personsäkerhetsnivå.

Flerbostadshuset är väl anpassade till den omgivande lantliga miljön och husen är klädda i återvunnet rivningstegel från 1892 och stilen är anpassad till de ekonomibyggnader som tidigare låg på platsen.

Projektet startade i januari 2014 och avslutades i januari 2015.