Examensarbete

Som student har du mycket kunskap och nytänkande som vi på Servicekuben gärna vill ta vara på!

Därför samarbetar vi med ett flertal högskolor, yrkeshögskolor och universitet i Skåneregionen. Du får gärna göra ditt examensarbete hos oss. Kontakta oss på student@servicekuben.se med en kort presentation av dig och ditt förslag på ämne, så kan vi träffas för att diskutera vidare. 

Vi erbjuder dig en personlig handledare från oss, för att du ska få en ingång i företaget och lättare kunna få fram den informationen som du behöver för ditt arbete. Din personliga handledare är också ett bollplank för dig och någon du kan utveckla dina idéer tillsammans med.