Servicekuben har en starkt positiv utveckling, trots den ovanliga tid vi befinner oss i. Vi arbetar idag med ett flertal stora entreprenad- och byggserviceprojekt. Flera nya projekt står i startgroparna och vi fortsätter lägga en stabil grund inför framtiden. Därför söker vi självgående och ansvarstagande personer, som vill växa med oss.

Platschef stambyten

Som platschef för stambytesprojekt är du ansvarig för produktionen och ser till att projektet genomförs med hög lönsamhet, bra kvalitet, enligt tidplan och med en nöjd slutkund.  Du ska också skapa ett gott arbetsklimat för ditt team och är skyddsansvarig i projektet.  

LÄS MER

Arbetsledare stambyten

Att vara arbetsledare för stambytesprojekt innebär att du ansvarar för stora delar av den dagliga driften och ledningen ute på stambytesprojektet. Du ska arbeta proaktivt och se till att yrkesarbetarna kan bygga utan störningar genom att planera, bereda och följa upp arbetet.

LÄS MER

Platschef

Som platschef är du ansvarig för produktionen och ser till att projektet genomförs med hög lönsamhet, bra kvalitet, enligt tidplan och med en nöjd slutkund.  Du ska också skapa ett gott arbetsklimat för ditt team och är skyddsansvarig i projektet.  

LÄS MER

Arbetsledare

Att vara arbetsledare innebär att du ansvarar för stora delar av den dagliga driften och ledningen ute på byggarbetsplatsen. Du ska arbeta proaktivt och se till att yrkesarbetarna kan bygga utan störningar genom att planera, bereda och följa upp arbetet.

LÄS MER

Snickare

Som snickare ingår du i ett arbetslag ute på våra byggarbetsplatser, och du får arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter inom snickeri, men du får även prova på uppgifter inom betong, för att bredda ditt kompetensområde.  

LÄS MER

Kalkylator

Rollen som kalkylator innebär att du självständigt och i grupp ansvarar för att beräkna material- och arbetskostnader samt arbetsplatsomkostnader inför anbudslämning. Du kan vid behov även hjälpa till under själva produktionen, t ex med att beräkna kostnader vid ÄTA-arbeten.

LÄS MER

Projektingenjör

Som projektingenjör har du en stödfunktion till arbetschefen med ett delat ansvar för projektets planering, ledning, administration och ekonomiuppföljning. Du ansvarar för projektets dokumenthantering och att administrativa rutiner fungerar. 

LÄS MER