Arbetsledare stambyten

Vi är ett privatägt byggföretag med verksamhet inom byggentreprenad och byggservice. Våra rötter i Skåne sträcker sig ända tillbaka till 60-talet. Vi har huvudkontor i Malmö och dotterbolag i Helsingborg och är väl förankrade i Skåneregionen, som är vår främsta marknad. Vår omsättning är ca 676 mnkr och vi har drygt 140 anställda. 

Vi har delat in våra tjänster i de två affärsområdena entreprenad och byggservice. På vår entreprenadavdelning tar vi på oss medelstora till stora projekt, t ex nyproduktion, renovering samt om- och tillbyggnader av skolor, kontor, idrottshallar, flerfamiljshus och andra fastigheter. Det kan också handla om större stambytesprojekt.

Vill du vara med på vår resa mot 10 000 stambytta lägenheter?

Vi har flera nya stambytesprojekt som står i startgroparna och vi fortsätter lägga en stabil grund inför framtiden. Därför söker vi självgående, strukturerade, kommunikativa och ansvarstagande personer, som vill växa tillsammans med oss. Vi söker dig, som har erfarenhet av stambytesprojekt och/eller andra typer av större ROT-projekt och som kan axla en ledande roll i våra projekt.

Vi brukar säga att vi har ”knäckt koden” för stambytesprojekt. Med det menar vi att vi genom lång erfarenhet har lärt oss vilka de kritiska faktorerna är för att framgångsrikt och smidigt genomföra såväl stora, som små, stambytesprojekt. Framgångskonceptet bygger dels på att se till att ha en ordentlig struktur, planering och kommunikation, dels att man ser till att samtliga parter har goda incitament att prestera med ett högt och jämnt tempo. Alla ska finna ekonomi i projektet, vilket gör att hela gruppen strävar åt samma håll. 

Som arbetsledare på Servicekuben arbetar du, i nära samarbete med platschefen och övriga arbetsledare, för att skapa effektivitet, lönsamhet och kvalitet i alla led av byggprocessen. Det är du som får produktionen att flyta. Du rapporterar till platschef.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära:

  • Visst personalansvar, där du leder dina medarbetare genom en nära och bra dialog.
  • Att i samarbete med platschef vara med och planera och leda projektet, utifrån satta ekonomiska ramar från början till slut. Du är med och planerar tid, kostnader och material. 
  • Deltagande i ronder.
  • Deltagande i förbesiktningar, för att konstatera status och skick i byggets olika stadier.

Ansök nu: Maila din ansökan till VD Johan Hylén, johan.hylen@servicekuben.se. Har du några frågor om tjänsten så maila gärna Johan eller hör av dig till honom på 040-680 88 83.

Urvalet sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!