Platschef stambyten

Vi är ett privatägt byggföretag med verksamhet inom byggentreprenad och byggservice. Våra rötter i Skåne sträcker sig ända tillbaka till 60-talet. Vi har huvudkontor i Malmö och dotterbolag i Helsingborg och är väl förankrade i Skåneregionen, som är vår främsta marknad. Vår omsättning är ca 781 mnkr och vi har drygt 130 anställda. 

Vi har delat in våra tjänster i de två affärsområdena entreprenad och byggservice. På vår entreprenadavdelning tar vi på oss medelstora till stora projekt, t ex nyproduktion, renovering samt om- och tillbyggnader av skolor, kontor, idrottshallar, flerfamiljshus och andra fastigheter. Det kan också handla om större stambytesprojekt.

Vill du vara med på vår resa mot 10 000 stambytta lägenheter?

Vi har flera nya stambytesprojekt som står i startgroparna och vi fortsätter lägga en stabil grund inför framtiden. Därför söker vi självgående, strukturerade, kommunikativa och ansvarstagande personer, som vill växa tillsammans med oss. Vi söker dig, som har erfarenhet av stambytesprojekt och/eller andra typer av större ROT-projekt och som kan axla en ledande roll i våra projekt.

Vi brukar säga att vi har ”knäckt koden” för stambytesprojekt. Med det menar vi att vi genom lång erfarenhet har lärt oss vilka de kritiska faktorerna är för att framgångsrikt och smidigt genomföra såväl stora, som små, stambytesprojekt. Framgångskonceptet bygger dels på att se till att ha en ordentlig struktur, planering och kommunikation, dels att man ser till att samtliga parter har goda incitament att prestera med ett högt och jämnt tempo. Alla ska finna ekonomi i projektet, vilket gör att hela gruppen strävar åt samma håll. 

Som platschef på Servicekuben är du den som skapar ett gott arbetsklimat för de som ingår i ditt team och ser till att effektivitet, lönsamhet och kvalitet uppnås i alla led. Du får helt enkelt produktionen att flyta. Som platschef är du också skyddsansvarig i dina projekt, vilket innebär att du ser till att vi följer de regler och skyldigheter som arbetsmiljölagen säger, för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Du rapporterar till arbetschef/verksamhetschef.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära: 

  • Personalansvar där du leder dina teammedlemmar genom en nära och bra dialog.
  • Planering och ledning av stambytes och andra ROT-projektet utifrån satta ekonomiska ramar från början till slut. Du planerar tid, kostnader och material och är ekonomiskt ansvarig för projektet.
  • Delaktig i inköp, tillsammans med projektets inköpsansvarige.
  • Följer upp produktionen för att uppnå satta mål.
  • Utveckla goda och långsiktiga kundrelationer.

Ansök nu: Maila din ansökan till VD Johan Hylén, johan.hylen@servicekuben.se. Har du några frågor om tjänsten så maila gärna Johan eller hör av dig till honom på 040-680 88 83.

Urvalet sker löpande så välkommen in med din ansökan redan idag!