Möt Conny, verksamhetschef

connyandersson2-scaled

På Servicekuben Väst i Helsingborg träffar vi Conny Andersson, verksamhetschef. Förutom Conny arbetar här en platschef och sex yrkesarbetare.  

Conny började sin karriär som snickare och efter 15 år tog han steget att bli arbetsledare. I åtta år arbetade han först som arbetsledare, sedan platschef och slutligen arbetschef. När vi 2019 startade upp Servicekuben Väst var Conny med från start som verksamhetschef och delägare för dotterbolaget.   

”Idag är det de mjuka parametrarna som slår igenom. Att vara lyhörd inte enbart mot uppdragsgivaren, utan även dennes kund, den framtida hyresgästen, är väldigt viktigt. Att vara artig och trevlig, att alltid vara nåbar – har man ett missat samtal ringer man alltid upp direkt. Allt det där som egentligen är självklart.  Servicekuben är ett varumärke som står för kvalitet och dessutom är det en trygg arbetsgivare. Jag trivs jättebra!

Connys roll som verksamhetschef i uppstartsfasen är väldigt bred. Hans huvudansvar är projektering, men han får egentligen vara med överallt och göra det mesta som behövs för att dotterbolaget ska bli ordentligt etablerat. Tanken är att Servicekuben Väst ska byggas med en stabil grund och det får ta den tid det tar. Verksamheten är initialt helt inriktad mot byggserviceprojekt. 

Min roll kan vara ena dagen att göra en kalkyl, nästa dag att göra ett inköp, och följande dag kan det vara att hjälpa platschefen med arbetsledning. Det är ett väldigt brett spektrum. För mig är det väldigt stimulerande.

Service är det Conny brinner för. Att vara nära kunden och följa den från ett tidigt skede i byggprocessen och hela vägen fram till slutmålet. Det är alltid många bollar i luften och många frågetecken som måste redas ut.  

Som byggserviceföretag har yrkesarbetarna en stark position i organisationen. Det är de som är företagets förlängda arm och ansiktet utåt gentemot kund. Connys bakgrund som hantverkare är därför väldigt viktig i hans nuvarande roll som verksamhetschef. Den gör att han i ett tidigt skede kan se problematiken och de frågor som kommer att uppstå, och från början hjälpa och vägleda kunden.