Möt André, platschef

thumbnail_Servicekuben-1719_formatterad

I Lomma, på projekt Linneaskolan, möter vi platschef André Almgren Ohlsson. Här arbetar han tillsammans med sitt team med ett nybyggnadsprojekt på uppdrag av Lomma kommun. Vi bygger här en grundsärskola för både låg-, mellan- och högstadiet, på skolområdet vid Karstorp Norra. Den uppförs i närheten av andra skolor, så projektet ställer stora krav på säkerhet och hänsyn till närmiljön.

André är uppvuxen i Klågerup. Efter grundskolan gick han tvååriga Bygg- och Anläggningslinjen vid Mölledalsskolan i Malmö. Hans första kontakt med det som nu är Servicekuben var 1988 när han fick sommarjobb på företaget, som då hette Harald Nilsson Bygg. När han var färdig med skolan fick han anställning här.

Efter ett att ha arbetat flera år som snickare fick han frågan om han ville bli arbetsledare. Han skulle gå med en erfaren och rutinerad platschef på ett projekt i Mobiliaområdet, där vi skulle bygga ett antal butiker. Just när projektet skulle starta valde dåvarande platschef att pensionera sig, och då fick André chansen direkt att bli platschef. I början var han såklart lite orolig, eftersom det var en helt ny värld med mycket möten, pappersarbete, datorer, logistik, upphandlingar etc. Men han ångrar inte en sekund att han tog steget, för han trivs väldigt bra i sin nuvarande roll och på företaget.

”Jag har varit länge på företaget och arbetat med både Johan och Martin som snickare så jag känner dem väldigt väl. Har man varit så länge på ett företag så är det ett tecken på att man trivs. Det som skapar trivseln är de goda kollegorna – allt från min närmsta chef till yrkesarbetarna och alla på kontoret. Jag tycker det är roligt att gå till mitt jobb.”

En helt vanlig dag för André, i hans nuvarande roll som platschef, innebär fullspäckade dagar som är mycket innehållsrika. Just nu är han, förutom i Lomma, även platschef för ett projekt i Helsingborg. Så det blir en hel del resande mellan projekten. André har som platschef hand om allt från kontakt med yrkesarbetarna i projektet, till beställare och underentreprenörer. Han ska föra dagbok, beställa material, sätta ut mått, kontera fakturor, göra tidplaner, skyddsronder, upphandlingar och ekonomiavstämningar. Listan med arbetsuppgifter är varierad och lång.

Som platschef är det viktigt att alltid ligga steget före i tanken och planeringen. Det gäller att vara välorganiserad och ha en förmåga att förutse var problem kan uppstå så att man kan förebygga dem. Sista minuten lösningar är oftast både tråkiga och kostsamma. Man får inte heller vara rädd för att säga ifrån vid behov och vara beslutsför. Som platschef behöver du också ha goda ledaregenskaper, och kommunicera på ett sätt som får med sig folk.

”Kommunikationen på Servicekuben fungerar bra. Även om jag ofta är ensam ute på min arbetsplats, så känner jag alltid att jag kan ringa upp någon av de andra platscheferna eller arbetsledarna på företaget för att få stöd om det är något jag har lite dålig koll på. Jag har i stort sett dagligen kontakt med min närmaste chef.”