Möt Fredrik, arbetsledare

thumbnail_fredrik_steffensson

I Malmö, på projekt kvarteret Linoljan i Limhamns Sjöstad, möter vi Fredrik Steffensen. Här arbetar han som arbetsledare tillsammans med sina kollegor, med ett stort bostadsprojekt som omfattar nybyggnation av sex olika byggnader, med egna särdrag, detaljer, linjer och mått.

Fredrik har varit på Servicekuben sedan 2003, ända sedan han avslutade det tvååriga byggprogrammet på Annelundsgymnasiet i Kävlinge. Under hans utbildning hade Servicekuben ett nyproduktionsprojekt i Kävlinge och Fredrik sökte praktik här. Därefter började han som snickarlärling och under tiden på Servicekuben har han fått vara med om såväl nyproduktions- som ROT-projekt. De senaste åren har han haft rollen som lagbas, på ett flertal projekt.

”Jag tycker att jag har utvecklats mycket eftersom jag har fått vara på väldigt olika typer av projekt. Särskilt i ROT-projekt dyker det upp problem som är svåra att förutse. Alla huvudbry och problem leder ju till utveckling.

Fredrik har nyligen tagit examen från en YH-utbildning till byggproduktionsledare som hålls vid Jönköpings universitet. Det är en utbildning som man kör parallellt med att man arbetar inom bygg. Utbildningen var 1-2 dagar i veckan och han genförde den med bibehållen lön från företaget. Examensarbetet skrev han tillsammans med sin kollega Christian Hansen, från projekt Stora Råby. Deras frågeställning var hur arbetsledarens roll skiljer sig åt inom byggservice- och entreprenadavdelningar. Examensarbetet blev utsedd till kursbästa.

Fredrik har nu varit arbetsledare i ungefär tre år och känner att detta är en väldigt utvecklande roll i ett byggprojekt. Han menar att egenskaper som är viktiga som arbetsledare är att vara flexibel, lösningsorienterad och att ha en hög social kompetens. Det är också viktigt att ha ett brett kunnande inom snickeri- och byggnation.  

”Jag har alltid känt mig som hemma på Servicekuben. Cheferna lyssnar på vad jag har att säga och låter mig utvecklas. Det känns som att de aldrig är långt borta, vilket är skönt. Vi är många som har varit på företaget länge. Många av de som fanns på Servicekuben när jag började, har nu gått i pension, vilket tyder på att man trivs. Företaget ordnar också med resor och fester utanför arbetstid vilket är trevligt och väldigt uppskattat.