Möt Håkan, lagbas

Skarpskyttevägen-7237

I Malmö, på projekt Kv. Bilden 10, träffar vi lagbas Håkan Andersson. Här arbetar han och hans team med ett stort renoveringsprojekt med hållbarhetsfokus. Uppdragsgivare är Stena Fastigheter. Projektet innefattar renovering av gamla Trikåfabriken på Möllevången, i Malmö. Fastigheten har en spännande historia och målet har under hela projektet varit att den ska genomgå så få förändringar som möjligt och med minsta möjliga påverkan på miljön. 

Håkan bor i Eslöv, tillsammans med sin fru och sina två döttrar. Hela familjen är idrottsintresserad och under sina ungdomsår spelade Håkan både fotboll och handboll, men just nu är det främst golf och padel som han ägnar sig åt. 

Efter grundskolan gick Håkan treårig verkstadsutbildning via ett företag, där han efter utbildningen fick anställning som montör för olika grävmaskinsmodeller. Efter många år på det företaget bytte han till ett annat, där han också arbetade som montör. När det företaget skulle flytta sin produktion till Velenje i Slovenien 2013, fick Håkan chansen att åka ner under ett års tid för att vara med att starta upp verksamheten från grunden. Det var både spännande och utmanande att uppleva en helt ny kultur och att kommunicera med kollegor på ett annat språk.  

”Mitt självförtroende stärktes under denna period – man klarar mycket mer än man tror!” 

Efter att han kommit tillbaka från sitt år i Slovenien 2014 valde Håkan att utbilda sig till snickare via vuxenutbildningen, en utbildning som varade i tre och ett halvt år. Han hade då praktik på ett stort byggföretag, där han sedan stannade kvar och arbetade några år.  

I september 2018 började Håkan så på Servicekuben efter att ha blivit rekommenderad att söka hit via en kollega.  

”Jag hörde mycket gott om Servicekuben och att man här hade helt andra möjligheter att vara med och påverka, än på ett stort byggbolag. Det lockade mig! Det bästa med Servicekuben är att ledningen har stort förtroende för personalen och ger oss mycket ansvar, vilket är stimulerande. Här finns så många bra och duktiga kollegor!” 

Som lagbas ansvarar Håkan för att samordna och motivera yrkesarbetarna och skapa trygghet och god sämja i arbetslaget. Han fungerar som en länk i kommunikationen mellan ledningen och yrkesarbetarna och han är också facklig förtroendeman och därmed också länken mellan Byggnads och företaget. 

Som snickare menar Håkan att det är viktigt att man är en noggrann person, som har tålamod. Man behöver också vara lyhörd och ha förmåga att ta initiativ och att alltid ställa upp för sina kollegor. Som lagbas behöver man vara tydlig och alltid stå upp för sina kollegor.