Möt John, platschef

Linoljan-7713

I Malmö, på projekt kvarteret Linoljan i Limhamns Sjöstad, arbetar platschef John Ekstrand, tillsammans med sina kollegor, med ett stort bostadsprojekt. Entreprenadform är totalentreprenad under samverkan.

Kvarteret Linoljan har Sigurd Bostad AB som uppdragsgivare. Det omfattar nybyggnation av sex olika byggnader, med egna särdrag, detaljer, linjer och mått. Fastigheterna kommer att bestå av totalt 127 moderna hyreslägenheter och byggnaderna ska certifieras med Miljöbyggnad Silver. Projektet ska vara klart i november 2022.

John har tidigare arbetat i åtta år som arbetsledare på ett annat byggbolag och har bland annat en byggingenjörsexamen från Malmö Högskola.

Det som lockade John över till Servicekuben för två år sedan var dels att det är ett företag som satsar på att expandera entreprenadsidan, dels att han blev erbjuden en utmanande roll, med mer ansvar än den han hade hos sin tidigare arbetsgivare. Han har också en personlig relation till Servicekuben, i och med att flera av hans f d kollegor arbetar där. En utav dem är Ingvar, som han har som mentor på Linoljan. Ett par dagar i veckan stöter och blöter de uppkomna problem tillsammans och diskuterar hur projektet drivs framåt på bästa sätt.

I rollen som platschef är det viktigt att ha ett stort engagemang och förmåga att lösa uppgifter smidigt och resurseffektivt. Man behöver också social kompetens och lätthet för att samarbeta, för att bygga goda relationer med underentreprenörer, medarbetare och beställare.  För John är det en drivkraft att skapa bestående värde, för både företaget och beställaren. 

Det bästa med Servicekuben enligt John är den höga kompetensen, strukturen och de stora utvecklingsmöjligheterna.

”Servicekuben är ett företag med många kompetenta medarbetare. Strukturen på företaget är tydlig och okomplicerad, det ger ett stabilt intryck. Många av de anställdahar verkat länge i företaget, och för mig är det positivt. Det bästa med Servicekuben som arbetsgivare är möjligheten att växa i din roll, samt möjligheten att -påverka i alla möjliga situationer. Det är aldrig långt bort till företagsledningen, som är engagerad och intresserad.”