Dokas lokaler invigda

xx 02 Doka-0793

Dokas nya kontor och produktionshall på Väla i Helsingborg står nu klar. På uppdrag av Wihlborgs Fastigheter AB har Servicekuben Väst byggt denna anläggning med hållbarhetsfokus, där kontorsbyggnaden certiferieras enligt Miljöbyggnad Guld.

I början av juni 2023, i strålande solsken, var det invigning och rundvandring i de färdigställda lokalerna. Som inflyttningspresent överlämnade vi ett flygfoto av anläggningen. Lycka till!

Läs projektbeskrivning.