Man måste spänna bågen ibland för att utvecklas

Porträtt-3487
Som majoritetsägare till Servicekuben har Nevenka Mesic Tiderström och Bo Tiderström, genom sin långa branscherfarenhet, bidragit till den tillväxt företaget haft de senaste fyra åren. Genom en stark ledning och företagskultur, där människor vill utvecklas, bygger de framgångsrikt företag.

Nevenka och Bo har båda varit i byggbranschen i 50 år och levt ihop i 30 år. Under sina karriärer har de axlat alla tänkbara roller; praktikant, entreprenadingenjör, arbetsledare, platschef, arbetschef, kalkylator, avdelningschef och VD, i olika bolag. Nevenka är utbildad byggnadsingenjör vid högskolan i Zagreb. Hon berättar att när hon, som kvinna och ny i Sverige, ville in i byggbranschen var det inte en ”siffra” rätt. 

”Jag var ung tjej och invandrare. Ännu idag kan unga kvinnor i en mansdominerad byggbransch känna sig diskriminerade, så det är inte svårt att föreställa sig hur det kändes för 50 år sedan”, berättar hon. 

Men Nevenka hade turen att få en bra första chef, som inte såg några hinder, utan enbart vilken potential hon hade och att hon brann för yrket.

Nevenka och Bo har varit engagerade i ett antal stora byggbolag. Innan de gick in som majoritetsägare i Servicekuben, arbetade de båda på MVB. När de gick in som delägare i detta bolag 1998 var omsättningen 80 mnkr och på en 20-årsperiod ökade den med 3000%. 

2017 förvärvade de, via Sigurd Bostad, aktiemajoriteten i Servicekuben. Avgörande för förvärvets framgång, var att de fick personalen med sig. Som majoritetsägare, och styrelseledamöter, ser Nevenka och Bo det som sin viktigaste roll att förmedla sin vision, och dela med sig av sina erfarenheter till företaget.

”Nu gäller det för oss att sätta vårt arbetssätt och att skapa vår unika kultur, som ska driva företaget framåt, och se till att det överlever under lång tid framöver. Vi har båda drivet och viljan kvar att bygga bolag. Vi tycker fortfarande att det är roligt”, menar Nevenka.

Med Nevenka och Bo som huvudägare har Servicekuben, förutom kompetent och erfaren ledningsgrupp, även branschkunniga, engagerade ägare med stort kontaktnät. Detta är en stor konkurrensfördel, som också har givit bolaget en energiinjektion och skjuts framåt.

”Att vara framgångsrik företagare handlar väldigt mycket om vilken inställning du har till livet. Om du verkligen tror på något, och du har förmågan att kommunicera ut din vision till personalen och få dem med dig – då kan du gå hur långt som helst. Sedan måste du kunna acceptera att allt inte blir exakt så som du har tänkt dig, bara det går i rätt riktning”, säger Bo.

Servicekubens kompetensstrategi är att kontinuerligt anställa unga driftiga människor, ”av rätt virke”, som vill stanna länge och utvecklas. Yrkesarbetare ska kunna bli arbetsledare och platschefer. Platschefer och entreprenadingenjörer ska kunna bli arbetschefer. På så vis ska företaget behålla sin kompetens och växa. Både VD och verksamhetschef på Servicekuben har varit där i över 30 år och startade som snickarlärlingar. 

Förutom stora utvecklingsmöjligheter, så är lyhördhet, högt i tak och uppskattning faktorer som får personalen att stanna länge, och organisationen att gå framåt. För två år sedan genomfördes en totalrenovering av Servicekubens nya lokaler, för att skapa en modern arbetsplats, som stimulerar till samarbete, kreativitet och effektivitet, men också erbjuder plats för fokus och återhämtning. 

En entreprenör måste ha modet att ta risker, annars vinner man aldrig några bra affärer. Det är viktigt att ha en företagskultur där anställda vågar vara kreativa och prova nya grepp. Tar man lärdom av de misstag man gör längs vägen, blir man som organisation bättre och bättre på att kalkylera riskerna och att göra affärer.

”Vi får acceptera att ett projekt kan gå back, men det får aldrig gå så mycket back att det riskerar hela företaget. Vi kan ha 0 i vinst, eller till och med förlust, för man måste få spänna bågen ibland för att kunna utvecklas. Vi är alla entreprenörer”, menar Bo.

Nevenka och Bo berättar om tidigare erfarenheter från ett par riktigt stora byggprojekt. Istället för det säkra alternativet, att köpa både varor och tjänster från ett fåtal leverantörer, valde de att köpa allt i delar, från många olika leverantörer. Genom att investera lite extra tid och engagemang, lyckades de nå bra vinst i projekten, trots att deras pris mot kund var lågt, i jämförelse med konkurrenternas.  

”När man vågar, är kreativ och tar ut svängarna lite, och inte är rädd att prova olika lösningar – då finns det möjligheter. Man ska inte alltid gå den lättaste vägen. Man ska ta risker, men kalkylerade sådana”,avslutar Nevenka.