Nu reser vi skolbyggnaden i Råbylund

1_stora_raby

Nu är vi inne i en intressant fas i vårt projekt i Södra Råbylund för Lundafastigheter. Vi har nyligen färdigställt plattan för Råbylundskolan och i början av juli gjuter vi plattan för tillhörande gymnastikhall. Arbetet med stommarna pågår just nu och kommer att vara i cirka 13 veckor, då vi påbörjar fasadmurning, tak och övriga arbeten med byggnaderna. Vi beräknar att projektet är klart i juni 2022.  

Råbylundskolan är ämnad för årskurserna F-3, med 300-360 elever i åldrarna 6-10 år. Upptagningsområdet är främst öster om E22:an. Byggnaden kommer att vara i två plan, och där kommer också att byggas ett tillagningskök för skolmåltider. Truppgymnastikhallen byggs främst för Lugi Gymnastiks räkning, men även andra föreningar kommer att ha verksamhet där. Där kommer till exempel att finnas en klättervägg och simhoppsövningar kommer också att kunna göras där.  

Lundafastigheter är en del av Serviceförvaltningen inom Lunds kommun. De förvaltar alla byggnader som övriga förvaltningar inom kommunen behöver i sin verksamhet, framför allt skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även vårdboenden och LSS-boenden etc. Eftersom de bygger för egen verksamhet, och inte har för avsikt att sälja sina fastigheter i framtiden, kommer de inte att formellt miljöcertifiera byggnaderna. Men för sin egen skull, för att de vill leva upp till hållbarhetskriterierna i sina byggnader, bygger vi för Miljöbyggnad Silver, och 4 av 16 parametrar ska vara Guld, nämligen energislag, radon, fukt och legionella.  

Vår uppdragsgivare tar även hänsyn till andra hållbarhetsaspekter, förutom de som direkt berör miljö och klimat. Det handlar till exempel om hur man utformar skolgården. Den ska delas in i tre delar; den trygga, den vidlyftiga och den vilda zonen. Det gör vi för att alla barn ska hitta någon plats som passar dem själva. Det behövs bygga för skugga på skolgården, så att barnen kan väja att vara där om de blir för varma. I vissa kulturer har man mycket kläder på sig och då behövs platser med skugga. Istället för att anlägga stora och traditionella fotbolls- och basketplaner, har Lundafastigheter valt att vi ska anlägga en mer oregelbunden bollyta, som inbjuder till mer påhittig lek, än att enbart dela upp sig i två lag och spela mot varandra.  

Christoffer Svensson är Servicekubens platschef på projektet, och han berättar att den stora utmaningen är akustiken, eftersom skolan ligger väldigt nära en brandstation. De enskilda utryckningarna gör att vi har fått göra en hel del åtgärder, både inom- och utomhus, för att klara ljudmaxnivån. Barn och lärare får inte bli störda och ljudkraven är höga. Utvändigt kommer det att byggas bullerplank och invändigt kommer vi till exempel att bygga extra väggar på insidan och fönsterna blir en speciallösning. 

Tomas Hammargren, som är projektledare från Lundafastigheter berättar:

”Det har funkat bra hittills i projektet. Vi har en bra atmosfär, det är inte alltid man kan säga att man har det… Projektansvarig och platsledning hos entreprenören är väldigt viktiga för att projektet ska fungera”,