Renovering med omedelbar effekt 

Skarpskyttevägen-0150
Just nu genomför Servicekuben ett intressant pilotprojekt med hållbarhetsfokus på Norra Fäladen i Lund. I ett samverkansprojekt med HSB Brf Tingvallen byter vi ut fasaderna på en av föreningens 15 fastigheter. Bostadsrättsföreningen har sökt och fått statligt stöd för nästan 50% av renoveringskostnaden, då renoveringen förbättrar fastigheternas energiprestanda med över 20%. Stödets syfte är att förbättra energiprestandan hos våra flerbostadshus med sämst prestanda, för att därigenom minska klimatpåverkan hos Sveriges flerbostadsbestånd. 

Fastigheterna på Brf Tingvallen är från 60-talet och är försedda med plåtfasader. Vatten har läckt in bakom plåtarna och orsakat en del rötskadat virke. Bostadsrättsföreningen insåg efter att de tagit bort plåtarna på ett av trapphusen, att de behövde ta ett betydligt större grepp jämfört med de sedvanliga fönsterbytena som man normalt behöver göra på fastigheter i den åldern. 

För två år sedan utlyste bostadsrättsföreningen en arkitekttävling kring hur man skulle kunna göra om fasaderna på deras fastigheter. Martin Jeppsson, arbetschef på Servicekuben, blev intresserad av projektet då han sedan tidigare hade lett flera liknande renoveringsprojekt. Istället för den lösning med prefabricerade moduler som föreslagits av andra företag, presenterade han en lösning som kombinerade fördelarna med prefabrikation med de för platsbyggda lösningar. Prefabricerade lösningar är kostnadseffektiva i tillverkningen, men kräver stora lyftkranar vid montering, och där lämnas inget utrymme till flexibilitet i måtten. I äldre hus kan bjälklagen ha hängt sig något och då krävs platsbyggda lösningar. Servicekubens lösning innebär prefabricerat så långt det går, men med bibehållen flexibilitet för de platsspecifika förutsättningarna som är i äldre hus. 

Bostadsrättsföreningen blev intresserade av Servicekubens koncept och vi blev inbjudna igen för att presentera våra lösningar. Under två år drevs projektet som ett FAS-0 projekt, där Servicekuben var konsulter till föreningen. Sedan mars 2022, drivs det som ett pilotprojekt i samverkan mellan Servicekuben och bostadsrättsföreningen. Martin Jeppsson är arbetschef och Joakim Gullstrand är platschef. Joakim berättar att i samverkansprojekt är fördelen för beställaren, att de lättare kan styra sin produkt under projektets gång. 

”Under projektets gång fick vi frågan om vi även kunde göra balkongerna 60 cm djupare, och det går ju, och även om det är lite komplicerat, så blev det inte dyrt i förhållande till värdestigningen på lägenheterna med en större balkong.” 

I samverkansprojekt är det lättare för entreprenören att agera rådgivare och hjälpa beställaren på traven, eftersom allt är mer transparent. Lyckas man göra projektet under budget, delas vinsten lika mellan utförare och beställare och blir det dyrare än förväntat delas förlusten också lika. Blir pilotprojektet framgångsrikt kan det resultera i ett större projekt för Servicekubens räkning, som sträcker sig över flera år framöver. Det är en stor förening med 15 fastigheter och 414 lägenheter. 

Brf Tingvallens ordförande Mikael Lantz är universitetslektor vid institutionen för Miljö- och energisystem vid Lunds Universitet. Han är den som har drivit föreningens ansökan om det statliga stödet för renoveringen. 

”Servicekuben är smidiga och lösningsorienterade och samarbetet fungerar bra. När vi handlade upp projektet, hade vi som krav att det skulle kunna genomföras med kvarboende. Då tyckte vi att Servicekuben presenterade ett tilltalande koncept – både rent tekniskt, men även det att de själva påpekade vikten av att informera de boende och vara tillgängliga, vilket vi tycker är viktigt.” 

För att kunna bygga med kvarboende hyresgäster behöver arbetet med varje lägenhet gå snabbt. På en dag river vi lägenhetens yttervägg (inkl. fasaden) och sätter upp en ny. Det innebär att lägenheten blir tät samma dag. De följande två dagarna spacklar och målar vi, och därefter kan hyresgästen ställa tillbaka möblerna. 

Det är intressant att se hur snabbt resultat renoveringen ger i husets energiprestanda. De gamla väggarna hade 95 mm isolering och de nya har 250 mm. Platschef Joakim Gullstrand berättar att effekten av de tjockare väggarna gav en väldigt omedelbar reaktion. 

”I morse var där en kille som kom och sa till mig att lägenheten var varm som en bastu! Då hade han 26 grader i vardagsrummet och köket, där vi satt upp den nya väggen dagen innan. Men i den delen av lägenheten som vetter mot andra sidan, där den gamla väggen är kvar, var temperaturen normal. Värmesystemet är nämligen injusterat efter den gamla väggtjockleken. Där ser man verkligen att renoveringsprojektet ger en omedelbar effekt!” 

Läs mer om projekt Brf. Tingvallen här.