Nytt hållbarhetsprojekt åt Wihlborgs

Beckhoff_nyhet

Servicekuben har fått ett nytt intressant uppdrag med hållbarhetsfokus. Vi ska på totalentreprenad utföra en nybyggnation av en kontorsbyggnad med spännande arkitektur och intelligent fastighetsautomation, för Wihlborgs Fastighets AB. Projektet ska certifieras med Miljöbyggnad Guld.

Fastigheten får adress Hindbygården 7, och kommer att ligga utmed Inre Ringvägen och Ystadvägen i Malmö. Wihlborgs kund Beckhoff ska hyra hela fastigheten och kommer bland annat att ha funktioner för sälj, order, support, administration och lager här.

Projektet ska starta i maj 2021 och beräknas vara färdigt i augusti 2022. 

Läs mer: https://www.wihlborgs.se/sv/investor-relations/pressmeddelanden/2021/wihlborgs-bygger-nytt-till-beckhoff-sverige-i-malmo/