Pionjärt projekt på Trikåfabriken

Kv Bilden Torg

Med Stena Fastigheter som uppdragsgivare är renoveringen av Trikåfabriken nu i full gång. Fokus är klimatnytta och det här blir Sveriges första klimatberäknade ombyggnadsprojekt och ska certifieras enligt standarden Miljöbyggnad iDrift nivå Guld. Projektet är en del i ett forskningsprojekt kallat ”Branschimplementering av klimatberäkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad”, och är utlyst via Nova2.

”Vi är ett engagerat team här på Trikåfabriken. Det gäller både från beställarsidan, våra underentreprenörer och alla vi från Servicekuben, som driver detta som ett totalentreprenadprojekt”, berättar Magnus Jönsson, projektchef på Servicekuben. ”Vi får arbeta med alla tänkbara klimatberäkningar och finna bra lösningar för återbruk av gammalt material”. 

Återbruk har en enorm potential att sänka byggnaders klimatpåverkan, och är därför något som hela vår bransch kommer att behöva lära sig. 

”Vi har ett återbruksrum nere i källaren som vi kallar Museet. Där sparar vi material och gamla inredningsdetaljer, som kan återbrukas”, fortsätter Magnus Jönsson. ”Vi har sparat gamla golvplankor, som vi ska använda för att laga det befintliga golvet. Det ska sedan slipas och behandlas, så att det ska kunna bevaras istället för att ersättas med nytt. Det gäller att hitta lämpliga lösningar för att bevara material och den gamla kulturbyggnaden, samtidigt som de ska vara kostnadseffektiva”.

Läs mer på https://www.stenafastigheter.se/vi-bygger/Trikafabriken/