Snart är vi uppe i 2500 stambytta lägenheter

2 Stambyten-2257
Ulf Johansson och Victor Ekman har jobbat i över åtta år tillsammans på Servicekuben varav de senaste fem åren med stambytesprojekt. De har utvecklat en framgångsrik och effektiv metod, som innebär många fördelar för alla inblandade parter – beställare, underentreprenörer, kvarvarande boende och för totalentreprenören. 

På Hermodsdal arbetar Ulf som arbetschef, och Viktor är platschef. Tillsammans har de drivit flera stambytesprojekt med stor framgång. Just nu är de i sluttampen på ett stort stambytesprojekt med Stena Fastigheter som uppdragsgivare. 

Arbetet i lägenheterna startade i september 2019 och beräknas vara klart i april 2022. Då har totalt 668 lägenheter totalrenoverats med nya rör, nytt kakel, våtrumskassett, dusch, toalett, och övriga sakvaror. Dörröppningen till badrummet breddas också, och en ny dörr sätts in till varje badrum. Varje badrum utrustas även med egen vattenmätare. Allt detta utförs med kvarboende hyresgäster – till ett fast pris för beställaren. I dagsläget är ca 550 lägenheter färdigställda och inte en enda har blivit försenad. 

”Vi brukar säga att vi har knäckt koden för stambytesprojekt. Vi har lärt oss vilka de kritiska faktorerna är för att framgångsrikt och smidigt genomföra såväl stora, som små, stambytesprojekt. I projekt där beställaren hade estimerat att det skulle ta fem år att slutföra, har vi lagt ett förslag på 2,5 år och ändå lyckats slutföra enligt vår kortare tidplan”, berättar Ulf.

Framgångskonceptet bygger dels på att se till att ha en ordentlig struktur, planering och kommunikation, dels att man ser till att samtliga parter har goda incitament att prestera med ett högt och jämnt tempo. Alla ska finna ekonomi i projektet, vilket gör att hela gruppen strävar åt samma håll. 

”Först och främst är det ju gruppens förtjänst – vi strävar alla åt samma håll och det finns morötter till alla här ute. Vi har utvecklat ett väldigt smidigt koncept där alla vill prestera, och där vi har våra rutiner och respektive dagar i varje lägenhet. Den ena dagen är elektrikern där, andra dagen plattsättaren och tredje rörläggaren. Så vi har alla våra specifika dagar, vilket gör att vi undviker krockar och irritationsmoment. Alla får vara där själv, helt ostört”, berättar Victor.

Det bygger på att alla kan få ekonomi i jobbet. När våra underentreprenörer lämnar pris till oss är vår uppfattning att vi får bästa pris, eftersom de vet att vi bedriver projekten effektivt. Vi har hittat en struktur, som de tycker det fungerar att jobba efter”, säger Ulf.

I Victors roll som platschef, är ordningssinne, kontroll och förmåga att planera i detalj A och O. Det som också är viktigt är att ha en förmåga att skapa laganda och få folk att trivas och gå åt samma håll. Att ha bra kommunikationsförmåga och social kompetens, för att kunna skapa en personlig kontakt med varje hyresgäst, är också nödvändigt. Man behöver bygga upp ett förtroende även hos dem, för att underlätta processen.

Victor och hans kollega Krister, som är arbetsledare, samt en representant från beställaren, besöker varje lägenhet personligen, istället för att samla ihop alla hyresgäster till ett gemensamt möte. På så vis vågar hyresgästerna ställa alla de frågor som de kanske inte vill ställa inför en stor grupp. Några kan ha språkliga svårigheter, och tycker det är svårt att prata engelska inför alla andra. Varje lägenhet kan också ha unika utformningar, t ex garderober som har tillkommit där rören behöver dras. Därför är det en fördel även i planeringen, att Victor och Krister kan komma dit i förväg, för att inspektera varje lägenhet.

Varje dag innebär samma rutin, och projektet blir som ett väloljat maskineri. Mellan 60 – 80 lägenheter är igång samtidigt, men befinner sig i olika stadier, där olika moment pågår. Två nya lägenheter öppnas upp, och två färdigställs – varje dag, året runt, med uppehåll endast för fyra veckors sommarsemester, och lite ledigt under julen. Genom att undvika uppehåll, så undviks upptrappnings- och nedtrappningsstadierna, som stjäl tid, då man inte kan arbeta heltid under de faserna. Då blir processen betydligt mer effektiv för alla inblandade parter, som på så vis lättare får ekonomi i arbetet. 

”När vi är i full produktion, så ska allting göras varje dag. Ska du sätta en dörr så ska du sätta en dörr per lägenhet varje dag, så länge jobbet varar”, förklarar Ulf.

Man skulle kunna tro att arbetet blir monotont, när man gör samma moment varje dag. Men trots att Servicekuben erbjuder personalen att byta moment med varandra, väljer de att inte göra det. Efter att ha gjort samma sak ett tag, har de alla måtten i huvudet, och tempot ökar. Då vill man oftast inte byta, för vi är vanemänniskor, och trivs när det går undan. 

När produktionen är i full gång, så är det också nära mellan alla besiktningar, eftersom det varje dag färdigställs två lägenheter. Som platschef måste Victor hela tiden ligga steget före och planera. När arbetet pågår i ett hus, är han inne och planerar i nästa. Det är inventeringar som ska göras, tillsammans med rörläggare, praktiska frågor som ska lösas, samtidigt som han ska hantera hyresgästernas samtal med frågor och funderingar.  

Victor och Ulf har arbetat ihop i många år och är de två på Servicekuben som har mest erfarenhet av stambyten. Innan detta projektet på Hermodsdal har de bl a drivit ett stort stambytesprojekt på Lindängen tillsammans. De har samma sätt att tänka och kommer väl överens. Det är ordning och reda och koll på ekonomin. 

”Jag satt faktiskt och räknade … Snart är vi uppe i 2500 stambytta lägenheter. Så nog kan vi det här nu”, avslutar Ulf.