Solceller med lagringskapacitet i kvarter Linoljan   

321720780_568004341513201_6145200631818393286_n
I Servicekubens projekt Kv. Linoljan, som nyligen slutfördes, har fastighetsägaren Sigurd Bostad AB valt att installera en smart lösning för lagring av solenergi. Beslutet om investeringen togs för två år sedan, och med tanke på vad som hänt på elenergimarknaden sedan dess, känns det som att det var helt rätt beslut.  

Elen vi får från solceller är momentan, dvs. den måste förbrukas i samma sekund som den tillverkas. Mängden går inte heller att kontrollera, då den beror på solstrålningsmängden, som varierar över tid. Idag finns det smarta lösningar med kraftfulla energilager, som gör att man i en fastighet kan använda en betydligt större andel av den producerade solenergin själv jämfört med äldre lösningar. Daniel Andersson, arbetschef på Servicekuben, berättar:  

”Sett ur ett samhällsperspektiv är fastigheter med denna typ av utjämningskapacitet en bonus för sitt närområde. Fastigheten blir som ett litet kraftverk, som bidrar till en jämnare belastning, såväl som en avlastning, av det gemensamma kraftnätet.”   

Kvarteret Linoljan består av två fastigheter och sex hus (A-F) på Geijersgatan, Linoljegatan och Kolsyregatan i Limhamns Sjöstad. Deras nya lösning kopplar ihop fastigheterna med solceller på taket och batterier i källaren. Med hjälp av de kraftfulla batterierna och den smarta styrningen till fastigheterna, kan man kapa de höga kostnaderna som annars uppstår vid effekttopparna, då priserna är som högst. Istället för att betala för all ström man förbrukar i en topp, så betalar man bara för det som batterierna inte kan tillgodose. Nevenka Mesic Tiderström från Sigurd Bostad berättar:   

”Vi vill skapa fastigheter som står sig över tiden. För oss är det därför viktigt att bygga med hög kvalitet och med ett starkt hållbarhetsfokus. Att installera denna solcellslösning går helt i linje med vårt långsiktiga resonemang och med lösningen kan vi också ge något tillbaka till vårt närområde, eftersom vi med den faktiskt bidrar till en jämnare belastning på vårt gemensamma kraftnät. Det i sin tur skapar möjlighet för fler företag och fastigheter att verka här. Jag hoppas att fler och fler fastighetsägare kommer att göra detsamma.”