Som att köra bil utan katalysator

Skarpskyttevägen-2456
Ett sätt att drastiskt minska vår elanvändning, är att renovera vårt äldre fastighetsbestånd på ett sådant sätt, att det blir mer energieffektivt. Många av lägenheterna från miljonprogrammet håller så låg standard energimässigt, att det är som att köra bil från 70-talet, utan katalysator.

Ungefär en femtedel av Sveriges byggnadsbestånd är byggt under miljonprogrammet. Lägenheterna från denna period är både många och bristfälliga. Rätt tidpunkt att genomföra de omfattande förbättringar av energieffektiviteten som behövs, är när byggnaden ändå måste renoveras. Om dessa lägenheter renoveras till nyproduktionsstandard, eller till och med till samma standard som dagens energieffektiva bostäder, utgör det ett stort bidrag till att vi ska kunna nå våra nationella klimatmål.

För bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare, som har ett behov av att göra en fasadrenovering och/eller byta sina fönster, finns här alltså ett tillfälle att samtidigt genomföra en renovering, som även innebär en väldigt stor besparingspotential.

Samtidigt som man ska byta fönster eller fasad är det viktigt se över ventilationen. Många fastigheter har problem med sin OVK (Obiligatorisk ventialtionskontroll). Oftast är problemet att det inte kommer in tillräckligt med luft för att skapa ett bra inneklimat. Det gäller att titta på helheten så man får snygga och effektiva lösningar för sin ventilation.

Martin Jeppsson, är arbetschef på Servicekuben. Han har lång erfarenhet av fastighetsrenoveringar och i hans nuvarande projekt för HSB Brf. Tingvallen i Lund, har han i nära samarbete med beställaren, uppmätt en halvering i uppvärmningskostnad för den fastighet de renoverade under projektets pilotfas. Martin berättar:

”Det blir ju ett betydligt modernare hus, av ett gammalt! Många av lägenheterna från miljonprogrammet håller så pass låg standard energimässigt, att det är att jämföra med om vi idag skulle köra bilar utan katalysatorer. Så effekten av att renovera ett gammalt hus, och uppnå dagens standard, blir så mycket högre och mer omedelbar än när du bygger ett nytt hus!”

Fastigheterna i Brf. Tingvallen är från 60-talet och försedda med plåtfasader. Eftersom vatten hade läckt in bakom plåtarna, som hade orsakat en del rötskadat virke, var föreningen ändå tvungna att ta ett större grepp än de vanliga fönsterbytena man gör på fastigheter i den åldern. För två år sedan utlyste bostadsrättsföreningen därför en arkitekttävling kring hur man skulle kunna göra om fasaderna på deras fastigheter. Därefter gick föreningen ut med en förfrågan för samverkan med en byggentreprenör. Innan projektet startade upp på allvar hade Servicekuben och beställaren en lång period av fullskaliga tester för att komma fram till de bästa lösningarna för renoveringen.

Föreningen ville inte göra en så pass stor investering i att byta fönster, om de inte kunde räkna med att fönsterna ska kunna sitta i minst 50 år. Dessutom hade fastigheterna i princip sommarstugeisolering i väggarna. Därför bestämde de sig för en seriös och ambitiös satsning, där man samtidigt med fönsterbytena också skulle totalrenovera fasaden och göra ytterväggarna ordentligt isolerade. Man ville också bygga ett lågtemperatursystem, som i sin tur skapar möjlighet längre fram för värmepumps- och värmeåtervinningslösningar.

Mikael Lantz är ordförande i bostadsrättsföreningen och även universitetslektor vid institutionen för Miljö- och energisystem vid Lunds Universitet. Han har i sitt arbete bra kunskap om vilka bidrag som finns att söka och under sommaren 2021 visste han att där skulle finnas ett EU-bidrag att söka för just denna typ av energibesparande renoveringar. Han ansökte om bidraget och resultatet blev att föreningen fick 50% av renoveringskostnaden betald med EU-pengar, ett stöd som dessvärre inte längre finns att söka.

”Just detta stöd har tyvärr dragits in, men vi får hoppas att liknande stöd kommer i framtiden. Detta är ju extra viktigt för Sverige, nu när vi behöver spara på elen. Som elpriserna är i dag, så innebär en halvering av våra uppvärmningskostnader en enorm besparing för oss och den uppstod som en effekt av att vi ändå behövde renovera fasaden på grund av rötskador.”

Läs mer om projekt Brf. Tingvallen här.