Utvecking av befintliga byggnader större fokus

Trikåfabriken-7266
Vårt hållbarhetsprojekt för Stena Fastigheter, där vi genom totalrenovering av gamla Trikåfabriken i kulturkvarteret Bilden på Möllan i Malmö, är nu i slutfasen. Samtliga lokaler är uthyrda och i november/december flyttar den sista hyresgästen in, med undantag för en hyresgäst som tillträder 1 mars 2023.

FOJAB är arkitektbyrån som ritat ombyggnationen och de blev också första hyresgästen. I april flyttade drygt 100 av deras Malmöbaserade medarbetare in i sina nyrenoverade lokaler. Carl Kylberg, är kontorschef på FOJAB:

”För oss som arkitekter kommer renovering och utveckling av befintliga byggnader och miljöer att få ett allt större fokus. Att vi då själva sitter i en gammal fastighet känns viktigt och rätt. Det är också roligt att bli en del av den kreativa anda som länge varit kvarterets signum, som vi vill bygga vidare på.”