Vi har ett återbruksrum nere i källaren som vi kallar Museet

Stenamiljö 1328
Med Stena Fastigheter som uppdragsgivare, driver Servicekuben just nu ett intressant renoverings- och ombyggnadsprojekt på Trikåfabriken i Malmö. Projektet är pionjärt inom hållbarhet, eftersom det är Sveriges första klimatberäknade ombyggnadsprojekt, som ska certifieras enligt standarden Miljöbyggnad iDrift nivå guld. Projektet är en del i ett forskningsprojekt kallat ”Branschimplementering av klimatberäkningar inom fastighetsrenovering och ombyggnad”, och är utlyst via Nova2.

Fokus är klimatnytta, och återbruk är en viktig del. Projektet ska utmynna i en vägledning för hur fastighetsägare kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. 

”Vi har ett återbruksrum nere i källaren som vi kallar Museet. Där sparar vi material och gamla inredningsdetaljer, som kan återbrukas”, berättar Magnus Jönsson, projektchef på Servicekuben. ”Vi har sparat gamla golvplankor, som vi ska använda för att laga det befintliga golvet. Det ska sedan slipas och behandlas, så att det ska kunna bevaras istället för att ersättas med nytt. Det gäller att hitta lämpliga lösningar för att bevara material och den gamla kulturbyggnaden, samtidigt som de ska vara kostnadseffektiva”.

I projekt Trikåfabriken återvinns till exempel teglet i väggar som har rivits. Man knackar rent stenen och staplar på pallar, för att kunna använda till att mura igen gamla öppningar i befintliga konstruktioner. Om det blir material över skänks det till Malmö Återbyggdepå, mot att de hämtar upp det kostnadsfritt. Då kan det återanvändas i andra projekt. 

Man har även varsamt plockat upp gammal bokparkett, som staplas på pallar. Det används för att renovera golvet i andra lokaler, där beställaren valt att bevara den gamla bokparketten. I samtliga lokaler som har rivits, har man innan demontering stämt av med Malmö Återbyggdepå, för att konstatera vad de kan återbruka eller sälja vidare. Servicekuben står för demonteringen och Malmö Återbyggdepå hämtar på plats, vilket sparar bortforslings- och transportkostnader i projektet. Framför allt ger det stora miljövinster när vi möjliggör för andra att kunna köpa återvunnet material i bra skick.

”Vi har en uttalad strategi att få in fler projekt med stort hållbarhetsfokus, liknande det pionjärprojekt vi gör för Stena Fastigheter med Trikåfabriken. För varje sådant projekt vi genomför, blir vi bättre och bättre på att arbeta med hållbarhetsfokus, och till exempel återbruka material på ett smartare och mer effektivt sätt”, berättar Nevenka Mesic Tiderström, en av Servicekubens majoritetsägare.

Läs mer om Trikåfabriken.