Vi håller vad vi lovar

En nöjd kund stannar kvar. Att hitta en ny kund och hantera en missnöjd är kostsamt. Därför tjänar båda parter på långvariga och goda relationer, där du vet att vi håller vad vi lovar.  

Vi bygger med hög kvalitet, men vi bygger också upp kunskap, gemenskap och investeringskapital. Detta utgör vår stabila grund för att kunna fortsätta växa och utvecklas – både som företag och individ. 

”Vi skapar stabila byggen genom långsiktiga och lönsamma relationer”. Vår vision symboliserar den goda cirkel som skapas när vi ger kunden vad den behöver, till ett pris som vi behöver, för att även i framtiden kunna växa och utvecklas.

Organisation

Organisationen består av två aktiebolag; Servicekuben AB, som har kontor i Malmö och Servicekuben Väst AB, som har kontor i Helsingborg. Servicekuben AB är moderbolag och Servicekuben Väst AB är dotterbolag (startade i augusti 2019). Vi är sprungna ur två Malmöbolag; Harald Nilsson byggen och Rotab bygg, och därigenom sträcker sig våra rötter i Skåne ända tillbaka till 60-talet. Vi är väl förankrade i Skåneregionen som är vår främsta marknad. 

Under Servicekuben AB finns de två resultatområdena entreprenad och byggservice. Servicekuben Väst AB finns i Helsingborg för att vi ska ha den lokala förankringen även i norra delen av Skåne, och förmedlar och utför tjänster både för entreprenad- och byggserviceavdelningarna. 

Affärsidé

Servicekuben är ett byggentreprenad- och byggserviceföretag med lokal förankring i Skåneregionen. Vi utför alla typer av bygguppdrag både till den privata och offentliga marknaden. Vi når framgång och lönsamhet genom våra snabba beslutsvägar, vår stabilitet och vår höga kompetens hos såväl våra yrkesarbetare, som våra tjänstemän och ägare.

Ekonomi

Båda bolagen tillsammans har idag (2022) 127 anställda och en gemensam omsättning på 742 mnkr. Omsättningsökningen de senaste 5 åren ligger på 209%.

Visselblåsning

För att kunna upprätthålla de värderingar, riktlinjer och policys som Servicekuben står för, krävs det att vi alla arbetar åt samma håll. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt. 

LÄS MER