Visselblåsning

För att kunna upprätthålla de värderingar, riktlinjer och policys som Servicekuben står för, krävs det att vi alla arbetar åt samma håll. Vår visselblåsartjänst ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt. 

Vår visselblåsartjänst

I första hand uppmanar vi medarbetare att vända sig till sin chef. Om man inte vill eller kan vara öppen med sin identitet erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera farhågor genom en funktion på Eletive där man kan visselblåsa. 

Man behöver inte vara inloggad för att kunna visselblåsa. Var dock uppmärksam på att när du  gjort en visselblåsning, får du en länk och kod som du måste spara för att sedan kunna följa upp ärendet. Fyller man i sin mailadress får man ett mejl när man fått återkoppling. Sparar man inte länken och koden kan man inte komma åt informationen i efterhand.

GÖR EN VISSELBLÅSNING

Visselblåsarlagen i korthet 

Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha dessa kanaler på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.

En visselblåsning är en rapportering om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det som rapporteras ska utgöra information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.

Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.

En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda kan bland andra volontärer, praktikanter, konsulter, arbetssökande, inhyrd personal och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

För mer information, besök Arbetsmiljöverkets hemsida.