För oss är det viktigt att våra hemsidebesökares integritet respekteras och att personliga uppgifter hanteras med stor försiktighet och enligt gällande lagstiftning. Här beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter på vår hemsida (www.servicekuben.se).

Personuppgifter som vi sparar

  1. De personuppgifter som du själv lämnar till oss, om du till exempel kontaktar oss via e-post. 
  2. När du använder vår hemsida registrerar vi information för att kunna förbättra innehåll. Informationen omfattar cookies, t ex. vilka sidor du besöker och hur du navigerar dig fram på hemsidan. Cookies är inte kopplade till dig som person utan bara till den dator där de lagras. När du besöker vår hemsida och din dator är inställd på att tillåta cookies, samtycker du därmed också till vår användning av cookies.

Andra sidors innehåll

Artiklar eller andra hemsidor som vi länkar till från vår hemsida kan innehålla inbäddat innehåll, som beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra hemsidan.

Dessa hemsidor kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på hemsidan i fråga.

Kommer Servicekuben att lämna ut uppgifter?

Servicekuben kommer inte att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till annan part.

Hur lagras personuppgifterna?

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, bland annat genom att se till att datorer och servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i en säker miljö.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. Personuppgifter kommer att rensas ut kontinuerligt. Uppgifter raderas också på begäran.

Då personuppgifterna bevaras för statistiska ändamål anonymiseras de på ett sätt att de inte längre kan kopplas till en fysisk person varför de inte längre omfattas av reglerna för personuppgiftsbehandling.

Förändringar i vår policy

Servicekuben kan när som helst ändra denna policy. Eventuella förändringar kommer att aviseras på hemsidan.

Kontakt

För frågor om vår behandling av personuppgifter för www.servicekuben.se, vänd dig till info@servicekuben.se