Vi stabiliserar Skåne

Vi utför alla typer av bygg- och serviceuppdrag både till den privata och offentliga marknaden och har en långsiktig närvaro på marknaden. Vår strävan, att alltid hålla vad vi lovar, har givit oss många goda och återkommande kunder. Det, i kombination med vår stabila organisation, där samtliga yrkesarbetare såväl som arbetsledning är anställda av oss, leder till en bred samlad kompetens gällande olika typer av bygg- och servicearbeten. Det är en stor fördel i en bransch där det vanliga är att framförallt yrkesarbetare hyrs in projekt för projekt. Du som kund får ett väl inarbetat och lösningsorienterat arbetsteam redan vid projektstart. 

Vi utgörs av drygt 130 skickliga och yrkeskunniga medarbetare och vi har samarbetspartners inom alla områden som kan behövas. Allt från arkitekter, konsulter, installatörer, markentreprenörer till målare och golvläggare mm. Vår organisation är platt och med korta beslutsvägar, vilket innebär att vi snabbt kan ge klara besked. Detta är nödvändigt, eftersom projektledningen behöver vara beslutsför, så att projektet aldrig stannar upp.

Vi arbetar idag med hållbarhet som mål i alla projekt, där byggteknik, samt material- och systemval ska leva upp till dagens krav för att byggnaderna ska vara miljöcertifierade. Vi arbetar enligt branschens POVEL och våra projekt utförs alltid med ett väl inarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Både stort och smått

Vi har delat in våra tjänster i de två affärsområdena entreprenad och byggservice. Skiljelinjerna för vilka projekt som utförs av entreprenad- respektive byggserviceavdelningen hos oss, ligger i om det ska finnas en fast arbetsledning ute på plats i projektet eller inte, och hur pass komplext och omfattande projektet är.

Vår entreprenadavdelning tar på sig medelstora till stora projekt, t ex nyproduktion, renovering, samt om- och tillbyggnader av skolor, kontor, idrottshallar, flerfamiljshus och andra fastigheter. På vår byggserviceavdelning fokuserar vi på mindre och medelstora uppdrag. Det kan handla om lokalanpassningar, stambyten, fasadrenoveringar, takarbeten, fönster- och dörrbyten etc. Vi kan även utföra små- till medelstora ny- eller ombyggnationer.