Vi stabiliserar Skåne

Vi utför alla typer av bygg- och serviceuppdrag, både till privata och offentliga kunder och har en långsiktig närvaro på marknaden. Vår strävan, att alltid hålla vad vi lovar, har gett oss många goda och återkommande kunder. Vi har en stabil organisation, där samtliga yrkesarbetare och tjänstemän är fast anställda. Detta leder till en samlad kompetens som har både bredd och djup. Det är en stor fördel i en bransch där det vanliga är att framförallt yrkesarbetare hyrs in projekt för projekt. Med oss får du som kund ett väl inarbetat och lösningsorienterat arbetsteam redan vid projektstart. 

Vi består av drygt 130 medarbetare och har samarbetspartners inom samtliga angränsande områden. Allt från arkitekter, konsulter, installatörer, markentreprenörer till målare och golvläggare mm. Vår organisation är platt och med korta beslutsvägar, vilket innebär att vi snabbt kan ge klara besked. Detta är nödvändigt, eftersom projektledningen behöver vara beslutsför, så att projektet aldrig stannar upp.

Vi arbetar idag med hållbarhet som mål i alla projekt, där byggteknik samt material- och systemval ska leva upp till dagens krav för att byggnaderna ska vara miljöcertifierade. Vi arbetar enligt branschens BKMA och våra projekt utförs alltid med ett väl inarbetat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem.

Både stort och smått

Vi har delat in våra tjänster i de två affärsområdena entreprenad och byggservice. Skiljelinjerna för vilka projekt som utförs av entreprenad- respektive byggserviceavdelningen hos oss, ligger i om det ska finnas en fast arbetsledning ute på plats i projektet eller inte, och hur pass komplext och omfattande projektet är.

Vår entreprenadavdelning tar på sig medelstora till stora projekt, t ex nyproduktion, renovering samt om- och tillbyggnader av skolor, kontor, idrottshallar, flerfamiljshus och andra fastigheter. På vår byggserviceavdelning fokuserar vi på mindre och medelstora uppdrag. Det kan handla om lokalanpassningar, stambyten, fasadrenoveringar, takarbeten, fönster- och dörrbyten etc. Vi kan även utföra små- till medelstora ny- eller ombyggnationer.